Svetsansvarig

Vi erbjuder fullständigt svetsansvar enligt SS-EN ISO 14731 på konsultbasis!

  • Fullständig vägledning genom hela certifieringsprocessen              SS-EN ISO 3834, SS-EN ISO 1090-1, SS-EN ISO 1090-2
  • Nulägesanalys
  • Framtagning av Kvalitetssystem
  • Analys och optimering av svetsarbeten
  • Wpqr/Wps skapande samt hantering
  • Utfärdande och hantering av svetscertifikat (svetslicenser)
  • Stöd vid svets projektering/projektförfrågningar  
 

Vår Svetskonsult besitter både kunskapen och erfarenheten för att kunna hjälpa er med alla svetsrelaterade uppdrag. 

Han har 15års erfarenhet som Rörsvetsare med giltiga svetscertifikat i samtliga svetsmetoder.

Han är Diplomerad IWS (Internationell svetsspecialist)

Auktoriserad för övervakning vid svetsarprövningar samt svetskontrollant

Legitimerad yrkeslärare

Referenser: Partmont (SS-EN 1090-2) (SS-EN ISO 3834-3)