Svetsarprövningar

Certifiering av svetsare enligt SS-EN ISO 9606-1

Vi övervakar/kontrollerar svetsarprövningar

 Vi bedömer sedan svetsaren samt svetsprovet enligt rådande standarder. och ifall svetsprovet är godkänt så utfärdar vi ett svetscertifikat (svetslicens). 

Vi utför provläggningen antingen i era egna lokaler eller i vår verkstad.