Företagsanpassade utbildningar

Eftersom vår utbildare både är legitimerad yrkeslärare som yrkesverksam rörsvetsare utlovar vi att samtliga utbildningar är av högsta kvalitet och ständigt uppdaterade efter kraven i branschen!

Visuell kontroll av svetsar enligt SS-EN 17637

 • Egenkontroll av svetsskarvar
 • Standardkrav samt kvalitetsnivåer (SS-EN 5817)
 • Svetsbeteckningar 
 • Svetsfel
 • Vanliga orsaker/åtgärder av svetsfel
 • Praktisk bedömning av svetsskarvar

Materialkunskap

 • Egenskaper hos olika stålsorter
 • Värmepåverkad zon vid svetsning
 • För/efter värmning
 • Legeringar och egenskaper
 • Tillsatsmaterial

Kvalitetsstyrning enligt SS-EN ISO 3834

 • Produktstandarder och regelverk
 • Kvalitetsnivåer skillnader/krav
 • Kostnadsberäkning och jämförelse mellan nivåerna
 • Tillämpning av nivå
 • extra krav för tillämpning av SS-EN ISO 1090-1, 1090-2

Anpassade utbildningar efter ert behov

 • Anpassad utbildning efter ert behov
 • Platsbesök och identifiering av ert behov
 • Praktisk svetsutbildning
 • Teoretisk fördjupning

Prestations